กระดานสนทนา
ลำดับ ชื่อห้องสนทนา จำนวนกระทู้ วันที่โพสต์ล่าสุด
1. มาตรฐานสถิติ 4 2 เม.ย. 63 00:25
2. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 3 16 ต.ค. 63 19:05
3. แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (ด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 2 12 เม.ย. 61 16:59
4. ห้องแผนพัฒนาสถิติติรายสาขา (ด้านเศรษฐกิจ) 1 2 ก.พ. 61 18:34
5. ห้องแผนพัฒนาสถิติเชิงพื้นที่ 1 20 ก.พ. 61 14:42