คำถามที่พบบ่อย

TSIC NSO Revised Version 2009 มีฉบับภาษาอังกฤษหรือไม่

อยู่ในระหว่างจัดทำค่ะ


สามารถติดต่อสำนักงานสถิติได้ทางช่องทางใดบ้าง

สามารถดูข้อมูลการติดต่อได้ที่หน้า Contact ค่ะ