ดาวน์โหลด

มาตรฐานสถิติ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือการจัดจำแนกสถิติ
   •   guidelineD.pdf - ขนาด 832.84 KB  Download
   •   guidelineC.pdf - ขนาด 426.16 KB  Download
   •   guideline.pdf - ขนาด 1.43 MB  Download