ดาวน์โหลด

มาตรฐานสถิติ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือการจัดจำแนกสถิติ
   •   guideline.pdf - ขนาด 1.43 MB  Download
  • กรอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
   •   กรอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน.pdf - ขนาด 2.37 MB  Download