กระดานสนทนา
ลำดับ ชื่อห้องสนทนา จำนวนกระทู้ วันที่โพสต์ล่าสุด
1. มาตรฐานสถิติ 1 25 มิ.ย. 58 10:59
2. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 1 23 ม.ค. 61 15:23
3. แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (ด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 1 25 ม.ค. 61 10:08
4. ห้องแผนพัฒนาสถิติติรายสาขา (ด้านเศรษฐกิจ) 1 2 ก.พ. 61 18:34
5. ห้องแผนพัฒนาสถิติเชิงพื้นที่ 1 8 พ.ค. 64 12:25